• Βιβάρι Ναυπλίου
  • info@nereids-vivari.gr
  • slide
  • Τιμές

Οι τιμές μας


Στις Νηρηίδες θα βρείτε άνετες γκαρσονιέρες αλλά και δυάρια σε ιδιαίτερα λογικές τιμές, που μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί. Οι τιμές μας ενημερώνονται κάθε νέα περίοδο.

Τιμές Καλοκαίρι 2017
Γκαρσονιέρες 35€ - 45€
Δυάρια 45€ - 70€